Yleiset Ehdot

Primitive skills Oy:n palveluiden yleiset ehdot

1. PALVELUSOPIMUS (myöhemmin ”sopimus”).

Palvelusopimuksen osapuolet ovat palveluntarjoajan Primitive skills Oy:n (myöhemmin ”toimittaja”) palvelusopimuksen allekirjoittanut edustaja (myöhemmin ”valmentaja” tai “hieroja”) ja palvelun käyttäjä(t)/ostaja(t) (myöhemmin ”asiakas”). Palvelusopimus katsotaan tehdyksi molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Sopimus on voimassa sovitun valmennuksen keston ajan. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sopimusta tai sen sisältöä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää. 

Palveluiden ostaja voi olla eri kuin palvelun käyttäjä. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle Primitive kills Oy:n tarjoamia palveluita, jolloin sopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa sopimuksen tekemisestä ja kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Palvelun käyttäjä kuitenkin sitoutuu käyttäytymään tämän asiakassopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimuksen siirto toiselle henkilölle ei ole mahdollista vaan tästä sovitaan aina kirjallisesti toimittajan kanssa.

2. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli sopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun toimittaja olennaisesti rikkoo sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa sopimusta. Sopimuksen purkamisen jälkeen asiakkaan jo maksettuja palveluita ei palauteta tai hyvitetä asiakkaalle. Mikäli asiakkaalla on palveluita maksamatta, on toimittaja oikeutettu perimään 50% käyttämättä jääneistä palveluista.

3. SOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN

Sopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään kaksi (2) viikkoa. Jäädytyksen aikana asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa asiakkaalle sopimuksessa mainittuja palveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi. Sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. Sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia toimittajan kanssa etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturman tai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin asiakkaan tulee sopia siitä toimittajan kanssa heti, kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista. Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus tai virallinen todistus raskaudesta tai asevelvollisuuden suorittamisesta. Toimittaja vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.

4. PERSONAL TRAINING

4.1. Personal training: Asiakkuus

Asiakkaalle myydään personal training -palveluita (myöhemmin “PT-palvelut”) valmennuskokonaisuuksina, jotka koostuvat pääasiassa liikunnanohjauksesta, tekniikkaopetuksesta ja ravinto-ohjauksesta. Yhden tapaamisen kesto on 50 minuuttia ja yhden tapaamisen hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaan. Tapaamiseen voi tulla enintään kaksi henkilöä, tällöin veloitetaan 1,5 kertaa yhden tapaamiskerran (75 min). Lisähenkilöstä täytyy aina sopia valmentajan kanssa erikseen. Toimittajalla ei ole velvollisuutta hyvittää tai korvata asiakkaalle menetettyä aikaa, mikäli asiakas myöhästyy tapaamisesta tai lähtee ennen tapaamisen loppua. Mikäli asiakas ei käytä PT-palveluita sopimuskauden aikana, jäljellä olevia tapaamisia ei hyvitetä asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.

4.2. Personal training: Tapaamisten peruutusehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja PT-palveluiden osalta. Mikäli asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen, hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen asiakas voi tapauskohtaisesti sopia toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohtansa siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan, ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Mikäli siirto tai peruutus tapahtuu alle kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen sovittua tapaamista, asiakkaalta veloitetaan tapaaminen kokonaisuudessaan. Veloitettu tapaaminen hyvitetään takaisin asiakkaalle lääkärintodistusta vastaan. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken, ja se edellyttää valmentajan kirjallista hyväksyntää/vahvistusta. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa tai peruutusta muutoin kuin perustellusta syystä.

5. LIIKUNNANOHJAUS

5.1. Liikunnanohjaus: Asiakkuus

Liikunnanohjaus on palvelu, jossa asiakkaalle ei opeteta mitään vaan tunnilla tehdään ainoastaan ennalta suunniteltu treeni. Palveluun ei kuulu ravinto-ohjaus tai esimerkiksi kotiohjelmat. Yhden tapaamisen kesto on 50 minuuttia ja yhden tapaamisen hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaan. Tapaamiseen voi tulla enintään kaksi henkilöä, tällöin veloitetaan 1,5 kertaa yhden tapaamiskerran (75 min). Lisähenkilöstä täytyy aina sopia valmentajan kanssa erikseen. Toimittajalla ei ole velvollisuutta hyvittää tai korvata asiakkaalle menetettyä aikaa, mikäli asiakas myöhästyy tapaamisesta tai lähtee ennen tapaamisen loppua. Mikäli asiakas ei käytä kaikki tapaamisia sopimuskauden aikana, jäljellä olevia tapaamisia ei hyvitetä asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.

5.2. Liikunnanohjaus: Peruutusehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja. Mikäli asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen, hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen asiakas voi tapauskohtaisesti sopia toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohtansa siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan, ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Mikäli siirto tai peruutus tapahtuu alle kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen sovittua tapaamista, asiakkaalta veloitetaan tapaaminen kokonaisuudessaan. Veloitettu tapaaminen hyvitetään takaisin asiakkaalle lääkärintodistusta vastaan. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken, ja se edellyttää valmentajan kirjallista hyväksyntää/vahvistusta. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa tai peruutusta muutoin kuin perustellusta syystä.

6. PIENRYHMÄHARJOITTELU

6.1. Pienryhmäharjoittelu: Asiakkuus

Asiakkaalle myydään pienryhmäpalveluita sarja- tai kausikortteina. Sarjakortin voimassaolo ja harjoituskertojen määrä sovitaan sopimuksessa. Kausikortin voimassaolo sovitaan sopimuksessa ja sisältää voimassaoloaikana rajattomasti harjoituskertoja. Pienryhmätunnit näkyvät ajanvarausjärjestelmässä.

6.2. Pienryhmäharjoittelu: Peruutusehdot

Pienryhmätunneille asiakas osallistuu varaamalla paikan ajanvarausjärjestelmän kautta. Tunnille voi ilmoittautua aikaisintaan kaksi (2) viikkoa ja viimeistään yksi (1) minuutti ennen tunnin alkua, mikäli tunti toteutuu. Ilmoittautumisen voi peruuttaa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tunnin alkua. Mikäli asiakas myöhästyy, jättää saapumatta ennalta ilmoittautuneellensa tunnille, hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa harjoitusajasta. Mikäli asiakas ei peruuta ilmoittautumista kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tunnin alkua, sarjakortista veloitettua harjoituskertaa ei hyvitetä asiakkaalle.

7. HIERONTA

7.1. Hieronta: Asiakkuus

Asiakkaalle myydään hierontapalveluita sarjakortteina, jotka koostuvat hierontakerroista. Sarjakortti on voimassa sopimuksessa mainitun ajan. Hierontakerran kesto sovitaan ennalta sopimuksessa, eikä sitä voida myöhemmin muuttaa. Asiakas varaa hoidot hierojan kanssa tai ajanvarausjärjestelmästä. Toimittajalla ei ole velvollisuutta hyvittää tai korvata asiakkaalle menetettyä aikaa, mikäli asiakas myöhästyy hoidosta tai lähtee ennen hoidon loppua. Mikäli asiakas ei käytä hierontapalveluita sopimuskauden aikana, jäljellä olevia hoitoja ei hyvitetä asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.

7.2. Hieronta: Hoitojen peruutusehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan hierojan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja hierontapalveluiden osalta. Mikäli asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen, hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisesta. Asiakkaan tulee pyytää toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Mikäli siirto tai peruutus tapahtuu alle kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen sovittua tapaamista, asiakkaalta veloitetaan tapaaminen kokonaisuudessaan. Veloitettu tapaaminen hyvitetään takaisin asiakkaalle lääkärintodistusta vastaan. Tapaamisen siirto edellyttää hierojan kirjallista hyväksyntää/vahvistusta. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa tai peruutusta muutoin kuin perustellusta syystä.

8. SAATAVIEN PERINTÄ

Laskulla maksettaessa toimittajan tulee lähettää asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, toimittaja lähettää asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta. Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimus asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

9. HENKILÖTIEDOT

Toimittaja käsittelee asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla. Allekirjoittamalla sopimuksen asiakas  hyväksyy toimittajan tietosuojakäytännöt ja hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamisen toimittajalta eli toimittaja voi lähettää tuotteitaan ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.

10. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan siten, ettei harjoittelu aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena.  Asiakas ei saa tulla harjoituksiin tai hierontaan kuumeisena, flunssaisena tai muuten kipeänä. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta liikunta- ja hierontapalveluita asiakkaalle, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä. Tällöin käyntikertaa ei hyvitetä asiakkaalle.

11. MUUT EHDOT

Sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut palvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut kustannukset, kuten esimerkiksi tila- ja välinevuokran, mikäli tapaaminen tapahtuu muualla kuin toimittajan tiloissa.

Yleiset palveluehdot

Palvelu-, kortti- ja kampanjakohtaisten ehtojen lisäksi kaikkiin Primitive skillsin palveluihin sovelletaan yleisiä palveluehtoja. Käyttämällä tai ostamalla palvelua meiltä, hyväksyt myös nämä yleiset palveluehdot.

 1. Kaikki palvelutuotteet käsitellään näiden yleisten palveluehtojen mukaisesti. Kullakin palvelulla, kortilla tai kampanjatuotteella on lisäksi omat tuotekohtaiset ehdot, joihin sinun kannattaa tutustua ennen palvelun ostoa tai käyttöä. Lahjakortteja koskevat ostetun palvelun ehtojen lisäksi lahjakortin ehdot. Kampanjalahjakortteja lukuunottamatta kaikki lahjakortit ovat voimassa 12 kk ostopäivästä.
 2. Force majeure-, pandemia-, luonnonkatastrofi- tai muussa vastaassa tilanteessa Primitive skills varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä ja korvata kaikki studio-ohjaukset ulko-, etä- tai verkkopalvelulla.
 3. Kaikkien palvelutuotteiden käyttöaikaa tai voimassaoloa on mahdollista jatkaa maksuttomasti esittämällä sairaustodistusta.
 4. Kaikki palvelutuotteet ja sopimukset voidaan siirtää toiselle henkilölle tai yritykselle 25 € palvelumaksulla.
 5. Kun peruutat varaukset ajoissa, sinulle ei tule mitään seuraamuksia. Kaikilla palveluilla voi olla eri varaus- ja peruutusehdot, luethan ne huolellisesti ennen varauksen tekemistä. Peruuttamattomasta tai myöhään peruutetuista varauksista veloitamme kunkin palvelun varaus- ja peruutusehtojen ja voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli sinulla ei ole voimassaolevaa maksutapaa (laskutussopimus, sarja- tai kausikortti), jäädytämme varausoikeutesi tilapäisesti. Uusia varauksia pääset tekemään, kun olet maksanut kaikki peruuttamattomat tai myöhään peruutetut varaukset. Palvelutuotteiden käyttöaikaa tai voimassaoloa ei jatketa jäädytyksen ajaksi.
 6. Varauksia varten sinun täytyy kirjautua ajanvaraukseen ja tarvitset sitä varten maksuttoman asiakastilin ajanvarausjärjestelmäämme. Kirjautuminen ajanvaraukseen vaaditaan. Luethan tarkkaan ajanvarauksen ehdot ja tietosuojakäytäntömme.
 7. Jokainen palvelutuote tai kerta- tai sarjakortti liitetään asiakastiliin. Kortilla voi maksaa käytetty palvelu käynnin yhtydessä.
 8.  Varaamisen yhteydessä luethan tarkkaan palvelu-, tunti- ja kurssikohtaiset varaus- ja peruutusehdot.

Palvelukohtaiset ehdot

Personal training

Pienryhmä PT

Body & Mind

Hoidot: Hieronta, Osteopatia ja Fysioterapia

0
  Ostoskori
  Ostoskori on tyhjäPalaa kauppaan